Samarbetspartner

Att utveckla en plats gör vi tillsammans. Företagare, föreningar, invånare, kyrkan och övriga civilsamhället. 

Ale kommun har också många olika intressenter i entreprenadföretag, byggare, fastighetsbolag med flera. 

Här till höger har du länkar till några av de partners som upphandlats och valt att vara med i utvecklingen av Älvängen.