Ale Småstäder

En attraktiv småstad är inte enkom en bra kollektivtrafik utan det finns många olika värden att ta hänsyn till. Kommunen förtätar och utvecklar Älvängen med målet att lyfta ortens liv och identitet för att bo, mötas och verka i.  Centrala Älvängen är en viktig social plats som navet i en växande småstad. Här kan du läsa mer om projekt Ale Småstäder. 

I Älvängen ska man på ett naturligt sätt hitta olika typer av mötesplatser för allas olika önskemål och behov. Ambitionen är att bevara den ursprungliga karaktären samtidigt som man tillför nya intryck. Det ska vara lätt att ta sig runt med cykel eller som gående. I centrum ska båda människor och bin känna sig välkomna.

För att möta och driva arbetet med Älvängens centrumutveckling har kommunen skapat samverkansplattformen Ale småstäder. Projektet är ett arbete som återfinns inom sektor samhällsbyggnad inom kommunen, med närhet till mark och exploateringsenheten, plan-, myndighet och bygglovsenheten. 

I det arbetet ska olika enheter inom kommunen fokusera på åtgärder inriktat på centrumutveckling. Här initieras projekt och insatser som är både operativa och av mer strategisk karaktär. Arbete ska stödja kommunens strategiska mål hållbara städer och samhällen. 

Ale småstäder är en del av den övriga samhällsprocessen med målet är att utveckla Älvängen till en attraktiv småstad. Nödinge centrum ingår också i projektet. 

Vill du veta mer om Ale Småstäder?

Här får du svar på några vanliga frågor eller hittar kontaktuppgifter till ansvariga.