Utveckling Älvängen

Ale Småstäder

Här kan du läsa mer om samverkansplattformen Ale Småstäder, tidigare Utveckla Ale

Samarbetspartners

Det krävs mycket dialog och samråd, samt inte minst partner för att bygga ett samhälle. Här kan ta del av vilka några av våra upphandlade partners är. 

Arbetsmodellen

För att få kvalitet följer vi en modell för stadsutveckling. Du kan läsa mer om denna i korthet här. 

Älvängen är under utveckling

Arbetet har pågått under lång tid och mycket arbete är gjort och många dialoger har genomförts med invånare, politiker, tjänstepersoner, fastighetsägare och näringsidkare. Utifrån detta arbete har visionen för framtidens Älvängen vuxit fram.

Älvängen är en ort i förändring. Kommunens vision för Älvängen centrum är att orten ska utvecklas till en attraktiv småstad. Det byggs bostäder i centrum och flera detaljplanerna för området är ingång. Planarbetet för området runt pendelstationen har startat. I området planeras för bostäder, ett torg, verksamhetslokaler, en kyrka, parkering, gång- o cykelvägar mm.   

Mycket är på gång, men planering och genomförande av centrumkärnan tar tid. Därför vill vi skapa aktivitet redan nu med tidsbegränsade åtgärder på de platser som i framtiden kan bli ett torg eller ett nytt bostadskvarter. Detta är en del i utvecklingen av Älvängen till en småstad för alla.

Vill du veta mer om Ale Småstäder?

Här får du svar på några vanliga frågor eller hittar kontaktuppgifter till ansvariga.