Tillfällig isbana på ICA tomten

Tillfällig isbana på ICA tomten

Vi bygger en tillfällig isbana i Älvängen, nära pendeltågsstationen. Isbanan öppnar innan sportlovet. Den är flyttbar och kommer att kunna användas på många platser i kommunen.

- Arbetet pågår för fullt. Isbanan ska vara i drift innan sportlovet och kommer att vara öppen för allmänheten och gratis, berättar projektutvecklare Daniel Söderström.

Att isbanan hamnar just i Älvängen i vinter är ett led i arbetet med att hitta nya mötesplatser i Älvängens centrum och arbetet med centrumutvecklingen i Älvängen. Samhället ska bli en småstad som utvecklas i takt med att antalet invånare växer.

 


Visa fler