Tidsbegränsade åtgärder

Kommunen har köpt in flera fastigheter längs med Göteborgsvägen för kommande utvecklingsprojekt. En av dessa byggnader var i så dåligt skick att det tyvärr behövdes rivas. Tomten är värdefull för kommande projekt bland annat när det gäller dagvattenhantering. Till dess anlägger kommunen en minipark på den gamla villatomten. De växter som kan bevaras och kompletteras med sittbänkar, blommor o växter. En av anledningarna till projektet är att i dialoger med invånare, fastighetsägare och näringsidkare tydligt visat att det finns ett stort behov i ortens centrum av mötesplatser, mer grönytor och målpunkter mellan ortens centrum och det nya handelscentrumet.

Tidsbegränsade åtgärder

Kommunen har köpt in flera fastigheter längs med Göteborgsvägen för kommande utvecklingsprojekt. En av dessa byggnader var i så dåligt skick att det tyvärr behövdes rivas. Tomten är värdefull för kommande projekt bland annat när det gäller dagvattenhantering. Till dess anlägger kommunen en minipark på den gamla villatomten. De växter som kan bevaras och kompletteras med sittbänkar, blommor o växter. En av anledningarna till projektet är att i dialoger med invånare, fastighetsägare och näringsidkare tydligt visat att det finns ett stort behov i ortens centrum av mötesplatser, mer grönytor och målpunkter mellan ortens centrum och det nya handelscentrumet.


Visa fler