Stationsområdets utveckling

Området från pendelstationen och upp till Göteborgsvägen ingår i pågående detaljplan. Här planeras för bostäder, kyrka, verksamheter, torg, cykel och gångvägar.

Stationsområdets utveckling

Det första som händer inom planområdet ”Stationsområdet” är att fd ICA huset rivs.

 

Med sitt centrala läge i Älvängen är det viktigt att platsen inte förblir en rivningstomt utan att platsen används till något som ökar attraktiviteten i centrum och kan nyttjas fritt av invånare och besökare. Läget nära pendelstationen och Göteborgsvägen gör att dess läge lämpar ypperligt som en målpunkt och mötesplats mitt i centrala Älvängen.  

Att det tar lite tid innan planeringen för platsen är klar ger oss möjlighet att skapa en plats, en mötesplats, en arena, aktivitetsyta mm under åren innan byggnation kommer igång. De erfarenheter vi får av att ”testa” platsen för olika aktiviteter kan vi sedan ha med oss när det mer permanenta ska planeras.


Visa fler