Spännande bygge för nya dagvattendammar!

Nu börjar man se hur det kommer att se ut när det är färdigt.  Runt omkring dammarna har man sått gräs som kommer att växa upp när våren kommer.

Spännande bygge för nya dagvattendammar!

Därför bygger vi dammarna.

För att skydda Älvängen mot framtida skyfall och översvämningar, genom att fördröja regnvattnets väg genom Älvängen, anläggs fyra dagvattendammar.

Dagvattendammarna kommer att kunna hantera mycket större volymer regnvatten än traditionella ledningar under mark och samtidigt kunna ge ett inslag av en blågrön yta i samhället. Utöver den viktiga fördröjningsfunktionen har dagvattendammarna också planerats för att främja det lokala djurlivet och omgivande miljö.

En av dammarna byggs vid Hövägen i höjd med Älvängens IK och Hövägens förskola och två av dammarna längs Starrkärrsvägen.


Visa fler