Kultursommarjobbare bjöd på cirkusskola, minimusikal och musik

Kulturenheten blev tilldelade 14 ungdomar, fördelade på två treveckorsperioder, och anställde två
lokala kulturarbetare som handledare. Utgångspunkten var att ungdomarna skulle få en realistisk
inblick i kulturarbetares arbetsliv och att boende i Ale kommun skulle få uppleva att det hände något
positivt i lokalsamhället. Fokus låg på de konstnärliga uttrycken sång och cirkus. Platsen var aktivitetsytan i Älvängen. 

Resultatet blev att ungdomarna tillbringade ca 20 sommardagar på aktivitetsytan. Deras verksamhet
där varierade från att öva på cirkusnummer, att leda cirkusskola med drop-in för barnfamiljer, att
anordna mindre pop-up-föreställningar (bl.a. en minimusikal om Rödluvan och vargen), samt att vara
arrangerande värdar för två gästspel – en stråkorkester och en varietéföreställning.

Hur många som passerade ytan och eller deltog i olika aktiviteter skilde sig åt från dag till dag, men
ett uppskattat genomsnitt är ca 60 personer totalt per dag (utspritt på fem timmar), vilket ger en
total om ca 1 200 personer fördelat över de sex veckorna. Flera av föreställningarna livestreamades
så att det var möjligt att ta del av utbudet digitalt. Facebook-sidan ”Kultur i Ale” fick tack vare denna
satsning ca 10% fler följare under sommarperioden.

Kultursommarjobbare bjöd på cirkusskola, minimusikal och musik

Visa fler