Miniparken Älvgläntan

Miniparken Älvgläntan, namngavs efter förslag från invånarna. Namnet tillkännagavs på Älvängens årliga julmarknad den 8 december.

Motivering - miniparken är en öppen glänta, genom att anlägga parken ”gläntar” vi dörren mot framtidens Älvängen, namnet harmonierar fint med ortsnamnet.

Miniparken Älvgläntan

Visa fler