Kontakt

Har du allmänna frågor om kommunen

Kontaktcenter

Öppet alla helgfria vardagar 8.00-16.30, tisdagar till 18.00

Telefon: 0303-70 30 00
E-post: kommun@ale.se

Felanmälan 

Med tjänsten FixaMinGata kan du när som helst på dygnet anmäla fel som:
Övergivna bilar och cyklar
Graffiti / klotter
Nedskräpning
Gatustädning, exempelvis trasigt glas på en cykelbana
Trasiga gatulampor
Hål i vägar och gångbanor
FixaMinGata finns även som app för Android och iPhone.
FixaMinGata för Android
FixaMinGata för Iphone

Akuta fel

Gäller det akuta fel som till exempel en vattenläcka ska du fortfarande anmäla detta per telefon.
Läs mer om vart du hör av dig här!

Anna-Karin Gmoser, projektutvecklare
Anna-Karin Gmoser, projektutvecklare

Ale småstäder

Vill du nå de ansvariga för Ale småstäder?
Kontakta projektutvecklare Anna-Karin Gmoser och exploateringsingenjör Daniel Söderström på Ale kommun. 

Enklast når du dem genom att skicka ditt ärende i en e-post till 
alesmastader@ale.se

Daniel Söderström, exploateringsingenjör
Daniel Söderström, exploateringsingenjör

Är du intresserad av att veta mer om Ale Småstäder?

Här kommer du till vår sida med våra vanligaste frågor.